Irlandia

Działania organu ds. bezpieczeństwa i higieny pracy mają na celu spowodowanie trwałych zmian w kulturze oraz stworzenie kultury, w której prewencyjne zarządzanie bezpieczeństwem i zdrowiem w miejscu pracy jest postrzegane przez wszystkich jako wnoszące znaczny wkład w długoterminowy sukces każdego przedsiębiorstwa lub organizacji. Wierzymy, że stworzenie wizji i wytyczenie strategicznego kierunku pozwoli nam osiągnąć zmianę kultury.Istnieją przekonujące dowody potwierdzające, że przedsiębiorstwa, które stosują dobre praktyki bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy, są bardziej konkurencyjne i wydajne. Do przedsiębiorstw odnoszących największe sukcesy w Irlandii należą te, które kładą dużą nacisk na bezpieczeństwo i zdrowie pracowników. Ponadto dobre warunki bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy mogą poprawić ogólny stan zdrowia i dobrobyt naszego społeczeństwa.Nasze szerokie podejście opiera się na dwóch aspektach. Po pierwsze, chcemy służyć jako przykład zaangażowania i zdobyć zaangażowanie wszystkich, którzy mogą mieć wpływ na przestrzeganie zasad BHP; po drugie, chcemy egzekwować przepisy dotyczące bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy tam, gdzie są one lekceważone.


Focal points' contact details

 • Health and Safety Authority
  3rd floor, Hebron House, Hebron Road
  R95 T91Y
  Kilkenny
  Ireland
  Contact person: Gavin LONERGAN
  E-mail address:
  gavin [at] hsa.ie