Portugalia

Portugalskim punktem kontaktowym zarządza ACT – Urząd ds. Warunków Pracy. Podlega on bezpośrednio Ministerstwu Solidarności, Zatrudnienia i Bezpieczeństwa Socjalnego, a jednocześnie posiada autonomię administracyjną na całym terytorium Portugalii kontynentalnej. Głównym zadaniem ACT jest promowanie poprawy warunków pracy poprzez propagowanie polityki zapobiegania zagrożeniom zawodowym oraz kontrolę przestrzegania norm pracy i przepisów dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa w pracy we wszystkich sektorach działalności gospodarczej, a także w służbach administracji centralnej i lokalnej, w tym w instytucjach publicznych. Jako organ trójstronny ACT współpracuje z partnerami społecznymi (obecnymi w Komitecie Doradczym), by ułatwiać wymianę dobrych praktyk w dziedzinie BHP i propagować kampanie europejskie.


Focal points' contact details

 • Autoridade para as Condições do Trabalho
  Avenida Fernao Magalhaes 447-1º
  3000-177
  Coimbra
  Portugal
  Contact person: Emília TELO
  E-mail address:
  pfn.eu-osha [at] act.gov.pt