Portugalia

Portugalskim punktem kontaktowym zarządza ACT – Urząd ds. Warunków Pracy. Podlega on bezpośrednio Ministerstwu Solidarności, Zatrudnienia i Bezpieczeństwa Socjalnego, a jednocześnie posiada autonomię administracyjną na całym terytorium Portugalii kontynentalnej. Głównym zadaniem ACT jest promowanie poprawy warunków pracy poprzez propagowanie polityki zapobiegania zagrożeniom zawodowym oraz kontrolę przestrzegania norm pracy i przepisów dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa w pracy we wszystkich sektorach działalności gospodarczej, a także w służbach administracji centralnej i lokalnej, w tym w instytucjach publicznych. Jako organ trójstronny ACT współpracuje z partnerami społecznymi (obecnymi w Komitecie Doradczym), by ułatwiać wymianę dobrych praktyk w dziedzinie BHP i propagować kampanie europejskie.


Dane kontaktowe punktów centralnych

Autoridade para as Condiçôes do Trabalho
Avenida Fernao Magalhaes 447-1º
3000-177 Coimbra
Portugalia
Contact person:
Emília TELO
Tel: +351 239 400 000
Adres e-mail: pfn [dot] eu-osha [at] act [dot] gov [dot] pt