Włochy

Instytucjonalny system bezpieczeństwa i zdrowia w pracy we Włoszech leży w gestii Ministerstwa Pracy i Zdrowia w porozumieniu z regionalnymi komitetami ds. koordynowania i partnerami społecznymi. Do ich kompetencji należą: doradztwo na poziomie legislacyjnym, nadzór, promocja zdrowia i pomoc dla przedsiębiorstw.


Zadaniem krajowego systemu informacyjnego ds. prewencji w miejscu pracy (w skład którego wchodzą: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, regiony i autonomiczne prowincje Trento i Bolzano, Państwowy Instytut Ochrony przed Wypadkami przy Pracy [INAIL], a także, przy udziale Krajowej Rady Gospodarki i Pracy [CNEL], wspólne organy i instytucje tego sektora) jest prowadzenie, planowanie i ocena skuteczności w zakresie zapobiegania wypadkom i chorobom zawodowym, a także kierowanie działalnością kontrolną za pomocą poszerzania specjalnych archiwów i tworzenia ujednoliconych baz danych.


Włoski punkt kontaktowy jest reprezentowany przez Inail, koordynujący krajową sieć Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy.


Focal points' contact details