Finlandia

Ministerstwo spraw socjalnych i zdrowia Finlandii jest odpowiedzialne za opracowywanie przepisów dotyczących bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy i za ich wdrażanie oraz za przygotowywanie innych przepisów związanych z tym zagadnieniem. Ministerstwo to blisko współpracuje w zakresie kwestii dotyczących bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy m.in. z ministerstwem zatrudnienia i gospodarki, ministerstwem edukacji, ministerstwem spraw wewnętrznych, ministerstwem środowiska, ministerstwem transportu i komunikacji i z różnymi specjalnymi organami.


W zakres kompetencji ministerstwa odnoszących się do bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy wchodzi monitorowanie przestrzegania przepisów BHP. Współpraca w zakresie bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy opiera się na przepisach wykonawczych oraz na istotnych umowach zawartych przez organizacje rynku pracy. Przedstawiciele ds. bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy reprezentują pracowników w ramach współpracy w zakresie BHP. Przedstawicielem pracodawcy jest kierownik ds. bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu w pracy, chyba że pracodawca osobiście wypełnia obowiązki związane ze współpracą.


Fińska sieć ds. BHP stanowi część europejskiej sieci informacyjnej dotyczącej bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy składającej się z krajowych punktów centralnych z każdego państwa członkowskiego UE. Krajowy Punkt Centralny w Finlandii zarządza krajową siecią dotyczącą bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy i koordynuje jej działalność.


Focal points' contact details

 • Työterveyslaitos
  P.O.Box 40
  FI-00032
  Työterveyslaitos
  Finland
  Contact person: Taina PÄÄKKÖNEN
  E-mail address:
  FOP.Finland [at] ttl.fi