Łotwa

Łotewskim punktem kontaktowym zarządza Krajowy Inspektorat Pracy. Przepływem informacji zarządza Rada Informacyjna, złożona z przedstawicieli ds. BHP z Ministerstwa Spraw Socjalnych, Krajowego Inspektoratu Pracy, łotewskich związków zawodowych, łotewskiej Konfederacji Pracodawców oraz z Instytutu Bezpieczeństwa w Pracy i Ochrony Środowiska (IOSEH).Propwadzenie strony internetowej to jedno z zadań punktu kontaktowego. Na stronie internetowej można znaleźć różne informacje związane z BHP na Łotwie. Zainteresowane strony mogą tu znaleźć informacje o zmianach w ustawodawstwie, planowanych działaniach, przepisach prawnych, publikacjach i statystykach, które składają się na ogólny obraz dziedziny bezpieczeństwa w miejscu pracy na Łotwie.


Dane kontaktowe punktów centralnych

Valsts darba inspekcija
Kr. Valdemara Str. 38 k-1
LV-1010 Riga
Łotwa
Contact person:
Linda MATISĀNE
Tel: +371 670 217 21
Adres e-mail: linda [dot] matisane [at] vdi [dot] gov [dot] lv