Łotwa

Łotewskim punktem kontaktowym zarządza Krajowy Inspektorat Pracy. Przepływem informacji zarządza Rada Informacyjna, złożona z przedstawicieli ds. BHP z Ministerstwa Spraw Socjalnych, Krajowego Inspektoratu Pracy, łotewskich związków zawodowych, łotewskiej Konfederacji Pracodawców oraz z Instytutu Bezpieczeństwa w Pracy i Ochrony Środowiska (IOSEH).Propwadzenie strony internetowej to jedno z zadań punktu kontaktowego. Na stronie internetowej można znaleźć różne informacje związane z BHP na Łotwie. Zainteresowane strony mogą tu znaleźć informacje o zmianach w ustawodawstwie, planowanych działaniach, przepisach prawnych, publikacjach i statystykach, które składają się na ogólny obraz dziedziny bezpieczeństwa w miejscu pracy na Łotwie.


Focal points' contact details

 • Valsts darba inspekcija
  Kr. Valdemara Str. 38 k-1
  LV-1010
  Riga
  Latvia
  Contact person: Linda MATISĀNE
  E-mail address:
  linda.matisane [at] vdi.gov.lv