Szwajcaria

W Szwajcarii obowiązują dwa podstawowe przepisy prawne regulujące bezpieczeństwo i higienę pracy. Ustawa o pracy obejmuje wymiar pracy, ochronę zdrowia, normy dotyczące budownictwa oraz ochronę integralności osobistej. Ustawa o ubezpieczeniu wypadkowym obejmuje zapobieganie wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym, które są powodowane niemalże wyłącznie przez pracę. Przestrzeganie tych przepisów jest egzekwowane przez kantonalne inspekcje pracy, SUVA (główny zakład ubezpieczeń od wypadków) oraz sekretariat stanu ds. gospodarczych (Seco). Komisja koordynacyjna (EKAS) nadzoruje i finansuje system inspekcji w celu zapobiegania wypadkom.Partnerzy społeczni są reprezentowani w komisji koordynacyjnej (EKAS) oraz w federalnej komisji pracy zajmującej się opracowywaniem ogólnych przepisów dotyczących ochrony zdrowia.Przedsiębiorstwa, w których istnieje większe zagrożenie występowania wypadków i które zatrudniają ponad 10 osób, muszą konsultować się ze służbami zajmującymi się bezpieczeństwem i zdrowiem w miejscu pracy.


Focal points' contact details

 • State Secretariat for economic affairs SECO
  Holzikofenweg 36
  3003
  Bern
  Switzerland
  Contact person: Vesna SORMAZ
  E-mail address:
  vesna.sormaz [at] seco.admin.ch