Cypr

Departament Inspekcji Pracy to cypryjski Krajowy Punkt Centralny.Departament ten działa w ramach ministerstwa pracy i ubezpieczeń społecznych. Podstawowym celem prac Departamentu w obszarze BHP jest zapewnienie właściwych poziomów bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy w celu wyeliminowania lub też znacznego obniżenia liczby wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych oraz ochrony społeczeństwa przed zagrożeniami wynikającymi z działalności zarobkowej.Jako krajowy punkt centralny departament odpowiedzialny jest za zorganizowanie krajowej sieci informacji i uczestniczy w przygotowywaniu i realizowaniu planów działań Agencji. Na krajową sieć informacji składają się partnerzy społeczni oraz inne organizacje zainteresowane w szczególnym stopniu bezpieczeństwem i zdrowiem w zatrudnieniu.Departament uczestniczy w organizowaniu Europejskiego Tygodnia Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy, otwiera Europejski Konkurs Dobrych Praktyk w obszarze bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy. Departament uczestniczy także czynnie w posiedzeniach krajowych punktów centralnych i rady administracyjnej agencji, jak również w posiedzeniach grup ekspertów.


Focal points' contact details

 • Department of Labour Inspection, Ministry of Labour and Social Insurance
  12 Apelli Street
  1080
  Nicosia
  Cyprus
  Contact person: Olga NICOLAIDOU
  E-mail address:
  onicolaidou [at] dli.mlsi.gov.cy