Węgry

Na Węgrzech kwestie bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy należą do kompetencji ministerstwa spraw społecznych i zatrudnienia.

Węgierska inspekcja pracy kontrolowana przez ministerstwo monitoruje przestrzeganie przepisów dotyczących bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy oraz zatrudnienia. Inspekcja ta aktywnie przyczynia się do przygotowywania i opracowywania przepisów wykonawczych dotyczących bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy. Ponadto inspekcja pełni funkcję krajowego punktu centralnego Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy i w związku z tym współpracuje z partnerami społecznymi.

Odrębna organizacja (węgierski urząd ds. górnictwa i geologii) kontroluje bezpieczeństwo w miejscach pracy, w których prowadzone są prace związane z górnictwem.

Dane kontaktowe punktów centralnych

Ministry of Finance, Department of Occupational Safety and Health
József nádor tér 2-4
1051 Budapest
Węgry
Contact person:
Katalin BALOGH
Tel: +36 18963015
Adres e-mail: katalin [dot] balogh [at] pm [dot] gov [dot] hu