You are here

Węgry

Na Węgrzech kwestie bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy należą do kompetencji ministerstwa spraw społecznych i zatrudnienia. Węgierska inspekcja pracy kontrolowana przez ministerstwo monitoruje przestrzeganie przepisów dotyczących bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy oraz zatrudnienia.Inspekcja ta aktywnie przyczynia się do przygotowywania i opracowywania przepisów wykonawczych dotyczących bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy. Ponadto inspekcja pełni funkcję krajowego punktu centralnego Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy i w związku z tym współpracuje z partnerami społecznymi.Główna siedziba węgierskiej inspekcji pracy znajduje się w Budapeszcie i jest wspierana przez siedem regionalnych inspekcji pracy. Inspekcje pracy oprócz przeprowadzania kontroli realizują także wiele działań o charakterze doradczym. Odrębna organizacja (węgierski urząd ds. górnictwa i geologii) kontroluje bezpieczeństwo w miejscach pracy, w których prowadzone są prace związane z górnictwem.


Dane kontaktowe punktów centralnych

Ministry for National Economy - Dep. of Labour Inspection OSH
Kálmán I.u.2.
1054 Budapest
Węgry
Contact person:
Katalin BALOGH
Tel: +3618963015
Adres e-mail: katalin [dot] balogh [at] ngm [dot] gov [dot] hu