Albania

Po podpisaniu Porozumienia o Stabilizacji i Stowarzyszeniu (SAA) w czerwcu 2006 r. Albania stała się częścią procesu na rzecz stabilizacji i stowarzyszenia, w ramach którego poczyniono wyraźne postępy w odniesieniu do BHP. Rząd opracował „Krajową strategię BHP”, zatwierdzoną następnie przez parlament.Przygotowano ustawę ws. BHP, która prawdopodobnie wkrótce zostanie przyjęta przez parlament. Wprowadzono koordynację działań między instytucjami w dziedzinie BHP oraz wzmocniono dialog społeczny.Udział Albanii w sieci Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) jest niezwykle istotny dla działań krajowego systemu BHP, tak samo jak ważne jest wsparcie Agencji dla krajowego punktu centralnego.Krajowy punkt centralny pełni czworaką strategiczną rolę: organizacja sieci krajowej; uczestnictwo w procedurach doradczych Agencji; zarządzanie stroną internetową krajowego punktu centralnego; oraz organizacja kampanii Europejskiego Tygodnia Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy.


Focal points' contact details

 • Inspektorati Shteteror i Punes dhe Sherbimeve Shoqerore
  Rr. Dervish Hima
  --
  Tirana
  Albania
  Contact person: Eda BEQIRI
  E-mail address:
  Eda.Beqiri [at] sli.gov.al