Słowacja

Organy administracji państwowej odpowiedzialne za inspekcję pracy to: Ministerstwo Pracy, Spraw Społecznych i Rodziny Republiki Słowackiej, Krajowy Inspektorat Pracy, z siedzibą w Koszycach oraz osiem inspektoratów pracy właściwych dla ośmiu regionów administracyjnych, zlokalizowanych w tych regionach.Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy ustanowiła sieć punktów kontaktowych w każdym państwie członkowskim UE. W Republice Słowackiej punkt kontaktowy stanowi Krajowy Inspektorat Pracy. Główne zadanie Inspektoratu polega na opracowywaniu materiałów i rozpowszechnianiu informacji o bezpieczeństwie i zdrowiu w pracy na poziomie krajowym.


Dane kontaktowe punktów centralnych

National Labour Inspectorate / Národný inšpektorát práce
Masarykova 10
04001 Kosice
Słowacja
Contact person:
Ladislav KEREKEŠ
Adres e-mail: ladislav [dot] kerekes [at] ip [dot] gov [dot] sk