Słowacja

Organy administracji państwowej odpowiedzialne za inspekcję pracy to: Ministerstwo Pracy, Spraw Społecznych i Rodziny Republiki Słowackiej, Krajowy Inspektorat Pracy, z siedzibą w Koszycach oraz osiem inspektoratów pracy właściwych dla ośmiu regionów administracyjnych, zlokalizowanych w tych regionach.Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy ustanowiła sieć punktów kontaktowych w każdym państwie członkowskim UE. W Republice Słowackiej punkt kontaktowy stanowi Krajowy Inspektorat Pracy. Główne zadanie Inspektoratu polega na opracowywaniu materiałów i rozpowszechnianiu informacji o bezpieczeństwie i zdrowiu w pracy na poziomie krajowym.


Focal points' contact details

 • National Labour Inspectorate / Národný inšpektorát práce
  Masarykova 10
  04001
  Kosice
  Slovakia
  Contact person: Ladislav KEREKEŠ
  E-mail address:
  osha [at] safework.gov.sk