Estonia

Głównym aktem prawnym będącym podstawą ustawodawstwa w dziedzinie bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy w Estonii jest Ustawa w sprawie bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy przyjęta przez estoński parlament – Riigikogu. Na jej podstawie opracowano i uchwalono kilka odpowiednich rozporządzeń rządu Republiki i Ministerstwa Spraw Społecznych (ustawa weszła w życie w dniu 26 lipca 1999 r.). W estońskim systemie dotyczącym bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy Ministerstwo Spraw Społecznych stanowi władzę wykonawczą, która wprowadza przepisy w tej dziedzinie, natomiast dwie z jednostek strukturalnych Ministerstwa (wydział ds. rozwoju życia zawodowego i wydział ds. opieki zdrowotnej) są bezpośrednio zaangażowane w kształtowanie polityki w zakresie bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy. Estoński krajowy punkt kontaktowy EU-OSHA działa w ramach Ministerstwa Spraw Społecznych (wydział ds. rozwoju życia zawodowego). Obecnie sieć punktu kontaktowego obejmuje 16 instytucji rządowych i pozarządowych.

Krajowy punkt kontaktowy działa w charakterze przedstawiciela Agencji w Estonii, funkcjonując jako organ pośredni między Agencją a państwem członkowskim odnośnie do właściwych działań oraz jako organ koordynujący działania na poziomie państwa członkowskiego. Celem strony internetowej punktu kontaktowego jest przekazywanie wyczerpujących informacji zarówno na poziomie krajowym, jak i unijnym na temat bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy, a zwłaszcza na temat dobrych praktyk i kampanii europejskich.

Państwowy nadzór nad prawem pracy i przestrzeganiem wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy jest sprawowany przez Inspekcję Pracy. Inspekcja Pracy prowadzi też linię informacyjną, poprzez którą pracodawcy i pracownicy mogą zwracać się z pytaniami dotyczącymi prawa pracy i środowiska pracy.

Focal points' contact details

 • Labour Inspectorate of Estonia (Tööinspektsioon)
  Mäealuse 2/3
  12618
  Tallinn
  Estonia
  Contact person: Kristel PLANGI
  E-mail address:
  kristel.plangi [at] ti.ee