Norwegia

Norweska ustawa o środowisku pracy ma na celu zapewnienie wszystkim zatrudnionym bezpiecznych warunków zatrudnienia, bezpiecznego środowiska pracy oraz odpowiedniej sytuacji pracy.
Przedsiębiorstwa odpowiadają za zapobieganie wypadkom w miejscu pracy i ponoszeniu uszczerbku na zdrowiu. Pracodawcy mają obowiązek zapewnienia właściwego i zadowalającego środowiska pracy i poziomu bezpieczeństwa. Organy władzy udzielają wsparcia poprzez wymaganie, by przedsiębiorstwa regularnie wypełniały zadania związane ze zdrowiem, bezpieczeństwem i środowiskiem.
Norweska inspekcja pracy, norweski organ nadzoru bezpieczeństwa w przemyśle naftowym oraz dział badań krajowego instytutu BHP (STAMI) podlegają pod ministerstwo pracy. Ponadto norweska inspekcja pracy jest agencją rządową i odpowiada za nadzór przedsiębiorstw w celu zapewnienia przestrzegania przez nie przepisów ustawy o środowisku pracy.Norweska inspekcja pracy pełni rolę punktu centralnego w zakresie kontaktów z Europejską Agencją Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy.


Dane kontaktowe punktów centralnych

Arbeidstilsynet
Statens hus, Prinsens Gate 1
7468 Trondheim
Norwegia
Contact person:
Gro Synnøve Rygh FÆREVÅG
Adres e-mail: focal [dot] point [at] arbeidstilsynet [dot] no