Litwa

Na Litwie krajowa polityka w dziedzinie bezpieczeństwa i zdrowia w pracy jest wdrażana przez Ministerstwo Bezpieczeństwa Socjalnego i Pracy (wraz z Ministerstwem Zdrowia). Krajowy Inspektorat działający pod zwierzchnictwem Ministerstwa Bezpieczeństwa Socjalnego i Pracy jest odpowiedzialny za zapobieganie wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym, bezpieczeństwo i zdrowie w pracy, zapobieganie łamaniu prawa regulującego kwestie dotyczące pracy oraz kontrolę zgodności z Kodeksem Pracy Republiki Litewskiej, a także z ustawami i standardowymi aktami prawnymi regulującymi stosunki w zakresie bezpieczeństwa i zdrowia w pracy między pracodawcami a pracownikami w przedsiębiorstwach, instytucjach, organizacjach i innych strukturach organizacyjnych, niezależnie od ich formy prawnej, rodzaju i zakresu działalności, również w przypadku gdy pracodawca jest osobą fizyczną (ustawa o krajowej inspekcji pracy nr IX-1768, Žin., 2003, nr 102-4585).Główne akty prawne określające politykę w dziedzinie bezpieczeństwa i zdrowia w pracy oraz jej wdrażanie na Litwie to Kodeks Pracy i ustawa o bezpieczeństwie i zdrowiu w pracy (nr IX-1672, Žin., 2003, nr 70-3170).Funkcję litewskiego punktu kontaktowego Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy pełni Krajowy Inspektorat Pracy. Punkt kontaktowy koordynuje litewską sieć informacyjną o bezpieczeństwie i zdrowiu w pracy, w skład której wchodzą: organizacje pracodawców i pracowników, instytucje i organy naukowe i publiczne wdrażające krajową politykę w dziedzinie bezpieczeństwa i zdrowia w pracy.


Focal points' contact details

 • State Labour Inspectorate /Valstybinė darbo inspekcija
  Algirdo g. 19
  03213
  Vilnius
  Lithuania
  Contact person: Nerita SOT
  E-mail address:
  nerita.sot [at] vdi.lt