Macedonia Północna

W Macedonii Północnej kwestie BHP leżą w gestii państwowego inspektoratu pracy, wchodzącego w skład ministerstwa pracy i polityki społecznej.

Jako część ministerstwa pracy i spraw społecznych, poprzez swoich inspektorów, państwowy inspektoriat pracy przeprowadza kontrole sprawdzające wdrożenie przepisów dotyczących relacji pracowniczych, ustawy o BHP, ustawy o inspekcji i pracy, przepisów dotyczących urzędników publicznych, ustawy o zatrudnieniu i ubezpieczeniu na wypadek bezrobocia, ustawy o agencjach pracy tymczasowej, ustawy o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, ustawy o zatrudnianiu cudzoziemców, ustawy o wolontariacie, przepisów w dziedzinie edukacji, ustawy o handlu, ustawy o zakazie palenia, a także przepisów dotycząacych rokowań zbiorowych, umów o zatrudnienie oraz przepisów dodatkowych ws. BHP i innych rozporządzeń (zob. tutaj)

BHP jest multidyscyplinarną dziedziną objętą wieloma przepisami z zakresu poszczególnych rodzajów pracy i procesów pracy. Należy do kategorii prawa konstytucyjnego – składa się na nią ogół środków, norm i standardów służących zapewnieniu bezpiecznych warunków pracy w Macedonii Północnej. BHP oraz odnośne przepisy stanowią integralną część organizacji pracy i procesów pracy. Każdy pracownik jest zatem ubezpieczony, zgodnie z konstytucyjną zasadą ochrony wszystkich pracowników w miejscu pracy. Kompleksowe pojęcie „bezpieczeństwo i higiena pracy” nie tylko oznacza ochronę pracowników przed wypadkami lub chorobami zawodowymi, lecz także odnosi się do ich zabezpieczenia pod względem psychologicznym (moralnym). W tym sensie BHP jest złożonym zagadnieniem o coraz większym znaczeniu.

Dane kontaktowe punktów centralnych

Ministry of Labour and Social Policy
Ul. Dame Gruev 14
1000 Skopje
Macedonia Północna
Contact person:
Darko DOCHINSKI