Turcja

W Turcji bezpieczeństwo i zdrowie w miejscu pracy to zakres obowiązków ministerstwa pracy i ubezpieczeń społecznych. Cztery podstawowe podmioty należące do tureckiego systemu bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy i zajmujące się w ramach ministerstwa kwestiami związanymi z BHP to:  • dyrekcja generalna ds. BHP, krajowy punkt centralny sieci agencji, który zajmuje się prawodawstwem, tworzeniem strategii działania, zatwierdzaniem jednostek, instytucji i organizacji działających w obszarze BHP, podnoszeniem świadomości i działalnością informacyjną, współpracą na poziomie krajowym i międzynarodowym oraz koordynowaniem Krajowej Sieci BHP w Turcji. Centrum Bezpieczeństwa i Zdrowia w Miejscu Pracy (ISGUM) jest jednostką stowarzyszoną dyrekcji generalnej ds. BHP, która zajmuje się przeprowadzaniem pomiarów w miejscu pracy i ustalaniem standardów pomiarowych.
  • Rada inspektoratu nadzoru pracy, która kontroluje zgodność z przepisami BHP w miejscu pracy.
  • Centrum szkoleniowo-badawcze pracy i ubezpieczeń społecznych (ÇASGEM), które organizuje szkolenia dla specjalistów oraz innych grup docelowych w zakresie bezpieczeństwa i zdrowia w pracy oraz inne szkolenia związane z zatrudnieniem.
  • Biuro ubezpieczeń społecznych (SGK), które gromadzi i analizuje dane dotyczące warunków zatrudnienia, prowadzi statystyki w tym zakresie i wypłaca świadczenia w przypadku chorób zawodowych i wypadków przy pracy.

Dane kontaktowe punktów centralnych

Aile, Calisma ve Sosyal Guvenlik Bakanligi
Inönü Bulvari, I Blok, No. 42, Kat. 4
06100 Emek Ankara
Turcja
Contact person:
Deniz AKARSU
Adres e-mail: deniz [dot] akarsu [at] ailevecalisma [dot] gov [dot] tr