Szwecja

Szwedzki Urząd ds. Środowiska Pracy - Mynak, jest szwedzkim punktem kontaktowym Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy, reprezentującym szwedzki rząd i parlament od 2019 r.

Pełniąc rolę punktu kontaktowego, Mynak koordynuje przedstawicieli rządu, pracodawców i pracowników z zamiarem wspierania pracy na szczeblu krajowym i międzynarodowym w dziedzinie bezpieczeństwa i zdrowia w pracy.

Szwedzki Urząd ds. Środowiska Pracy jest krajowym centrum wiedzy z zakresu bezpieczeństwa i zdrowia w pracy. Do jego zadań należy:

 • gromadzenie, zestawianie i rozpowszechnianie posiadanej wiedzy pochodzącej z badań, na temat pracy i środowiska pracy;
 • ocena i analiza skutków wdrażanych reform i inicjatyw rządowych;
 • uczestnictwo w identyfikacji i niwelowaniu braków w wiedzy i obszarach rozwoju;
 • monitorowanie i promowanie rozwoju wiedzy na szczeblu krajowym i międzynarodowym;
 • monitorowanie i wspieranie rozwoju organizacji ds. zdrowia w miejscu pracy.

Focal points' contact details

 • Swedish Agency for Work Environment Expertise
  Norra Slottsgatan 8
  803 20
  Gävle
  Sweden
  Contact person: Therese FLORENTIN
  E-mail address:
  Therese.Florentin [at] mynak.se