Szwecja

Szwedzki rząd i parlament powierzył nam – szwedzkiemu Urzędowi ds. Środowiska Pracy – zadanie doplinowania, by środowisko pracy spełniało wymogi prawodawstwa w zakresie BHP, tak by każdy mógł pracować w dobrych i nieustannie polepszających się warunkach pracy. Szwedzka Ustawa w sprawie środowiska pracy jest ustawą ramową. Bardziej szczegółowe przepisy można znaleźć w wydawanych przez nas regulacjach. Działamy także jako szwedzki punkt kontaktowy Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy i koordynujemy działania przedstawicieli rządu, pracodawców i pracowników w sieci partnerów.Reprezentujemy szwedzki rząd w pracach Komitetu Doradczego ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy (ang. Advisory Committee on Safety and Health at Work, ACSH). Jest to trójstronny komitet, wspierający Komisję Europejską poprzez przygotowywanie, wdrażanie i ocenę wszelkich działań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w miejscu pracy.Mamy również przedstawicieli w Komitecie Starszych Inspektorów Pracy (ang. Senior Labour Inspectors’ Committee, SLIC), doradzającym Komisji Europejskiej. Komitet składa się z wyższych urzędników organów lub odpowiednich władz państw członkowskich ds. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w miejscu pracy.


Dane kontaktowe punktów centralnych

Swedish Agency for Work Environment Expertise
Drottninggatan 9
803 20 Gävle
Szwecja
Contact person:
Anna MANNIKOFF
Adres e-mail: anna [dot] mannikoff [at] mynak [dot] se