Hiszpania

W ramach hiszpańskiego Krajowego Punktu Centralnego Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy zapobieganie zagrożeniom w miejscu pracy jest regulowane ustawą 31/95 oraz uzupełniającymi ją lub uszczegóławiającymi przepisami wykonawczymi. Władze publiczne realizują politykę w zakresie zapobiegania zagrożeniom w miejscu pracy mającą na celu promocję i poprawę warunków pracy, kontrolę działalności organów administracji publicznej uprawnionych do prowadzenia działań dotyczących zapobiegania zagrożeniom oraz wspieranie udziału pracodawców i pracowników w tych działaniach za pośrednictwem reprezentujących ich organizacji.Organy administracji publicznej posiadające uprawnienia w zakresie kwestii związanych z pracą realizują następujące zadania: promowanie zapobiegania zagrożeniom, prowadzenie doradztwa w sprawach technicznych, nadzorowanie i kontrolowanie wdrażania przepisów dotyczących zagrożeń w miejscu pracy oraz sankcjonowanie przypadków naruszenia prawa. Krajowy instytut ds. bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy (INSHT) jest organem naukowym i technicznym państwowej administracji ogólnej.W odniesieniu do instytucji Unii Europejskiej, w szczególności do Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy i jej sieci, instytut ten działa jako krajowy punkt centralny i ma na celu zapewnienie koordynowania i rozpowszechniania informacji na poziomie krajowym.


Focal points' contact details

 • Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo
  Torrelaguna 73
  28027
  Madrid
  Spain
  Contact person: Belen PÉREZ AZNAR
  E-mail address:
  pfocalagenciaeuropea [at] insst.mites.gob.es