Dania

Duński Urząd Inspekcji Pracy działa pod zwierzchnictwem Ministerstwa Pracy. Urząd jest odpowiedzialny za zapewnianie zgodności z ustawodawstwem w dziedzinie zdrowia i bezpieczeństwa w pracy obowiązującym dla wszystkich zawodów w Danii. Jednakże w niektórych sektorach odpowiedzialność za przepisy i ich egzekwowanie spoczywa na innych organach,a mianowicie:  • duńska Agencja ds. Energii jest odpowiedzialna za kontrolę zakładów/instalacji znajdujących się na morzu,
  • duński Urząd Morski jest odpowiedzialny za kontrolę żeglugi,
  • duńska Administracja Lotnictwa Cywilnego jest odpowiedzialna za kontrolę w sektorze lotniczym.

Za pomocą skutecznej kontroli, odpowiednich przepisów i informacji Urząd Inspekcji Pracy czuwa nad zapewnieniem bezpiecznego, zdrowego i coraz lepszego środowiska pracy. Jeżeli Urząd stwierdzi, że przepisy dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa w pracy nie są przestrzegane, może zastosować różne sankcje. We współpracy z partnerami na rynku pracy Urząd sporządza również zalecenia i instrukcje. Urząd ma siedzibę w Kopenhadze, podobnie jak dwa z sześciu jego oddziałów. Urząd Inspekcji Pracy koordynuuje współpracę z Europejską Agencją Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy.


Dane kontaktowe punktów centralnych

Danish Working Environment Authority
Landskronagade 33
2100 Copenhagen
Dania
Contact person:
Elsebeth JARMBAEK
Tel: +45 722 09431
Adres e-mail: elja [at] at [dot] dk