Dania

Duński Urząd Inspekcji Pracy działa pod zwierzchnictwem Ministerstwa Pracy. Urząd jest odpowiedzialny za zapewnianie zgodności z ustawodawstwem w dziedzinie zdrowia i bezpieczeństwa w pracy obowiązującym dla wszystkich zawodów w Danii. Jednakże w niektórych sektorach odpowiedzialność za przepisy i ich egzekwowanie spoczywa na innych organach,a mianowicie: • duńska Agencja ds. Energii jest odpowiedzialna za kontrolę zakładów/instalacji znajdujących się na morzu,
 • duński Urząd Morski jest odpowiedzialny za kontrolę żeglugi,
 • duńska Administracja Lotnictwa Cywilnego jest odpowiedzialna za kontrolę w sektorze lotniczym.

Za pomocą skutecznej kontroli, odpowiednich przepisów i informacji Urząd Inspekcji Pracy czuwa nad zapewnieniem bezpiecznego, zdrowego i coraz lepszego środowiska pracy. Jeżeli Urząd stwierdzi, że przepisy dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa w pracy nie są przestrzegane, może zastosować różne sankcje. We współpracy z partnerami na rynku pracy Urząd sporządza również zalecenia i instrukcje. Urząd ma siedzibę w Kopenhadze, podobnie jak dwa z sześciu jego oddziałów. Urząd Inspekcji Pracy koordynuuje współpracę z Europejską Agencją Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy.


Focal points' contact details

 • Danish Working Environment Authority
  Landskronagade 33
  2100
  Copenhagen
  Denmark
  Contact person: Anne-Marie VON BENZON
  E-mail address:
  avb [at] at.dk