Austria

W Austrii za ochronę pracowników odpowiadają różne podmioty. Podstawę prawną stanowi ustawa o ochronie pracowników oraz odpowiednie rozporządzenia. Kontrolę przestrzegania przepisów dotyczących ochrony pracowników sprawuje Inspekcja Pracy, inspekcja pracy w sektorze transportu, inspekcje rolne i leśne w poszczególnych krajach związkowych oraz właściwe organizacje pracowników sektora publicznego. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Inspekcji Pracy.

Pracodawca odpowiada za środki zapobiegawcze, przy wsparciu partnerów społecznych i zakładów ubezpieczeń społecznych.

Federalne Ministerstwo Pracy, któremu podlega Inspekcja Pracy, pełni funkcję krajowego punktu centralnego. Wszystkie ważne podmioty mają reprezentację w austriackiej sieci i są zaangażowane we wszystkie sprawy odnoszące się do agencji.

Focal points' contact details

 • Bundesministerium für Arbeit und Wirtschaft
  Favoritenstrasse 7
  1040
  Wien
  Austria
  Contact person: Martina HÄCKEL-BUCHER
  E-mail address:
  Martina.Haeckel-Bucher [at] bmaw.gv.at