Austria

W Austrii za ochronę pracowników odpowiadają różne podmioty. Podstawę prawną stanowi ustawa o ochronie pracowników oraz odpowiednie rozporządzenia. Kontrolę przestrzegania przepisów dotyczących ochrony pracowników sprawuje Inspekcja Pracy, inspekcja pracy w sektorze transportu, inspekcje rolne i leśne w poszczególnych krajach związkowych oraz właściwe organizacje pracowników sektora publicznego. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Inspekcji Pracy.Pracodawca odpowiada za środki zapobiegawcze, przy wsparciu partnerów społecznych i zakładów ubezpieczeń społecznych.Rolę punktu centralnego pełni Ministerstwo Pracy, Spraw Społecznych i Ochrony Konsumentów, pod które podlega także Inspekcja Pracy. Wszystkie ważne podmioty mają przedstawicieli w austriackiej sieci oraz uczestniczą we wszystkich istotnych kwestiach dotyczących Agencji.


Dane kontaktowe punktów centralnych

Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz
Stubenring 1
1010 Wien
Austria
Contact person:
Martina HÄCKEL-BUCHER
Tel: +43 1711 0022 74
Adres e-mail: AT [dot] FocalPoint [at] sozialministerium [dot] at