Belgia

W
Belgii, bezpieczeństwa, zdrowia i dobrego samopoczucia w pracy wchodzą
w zakres kompetencji Ministra Pracy i Federalnej Służby Publicznej
Zatrudnienia, Pracy i Dialogu Społecznego.Inspekcji pracy "Nadzór dobrego samopoczucia w pracy" Kontrola przestrzegania bezpieczeństwa pracy, zdrowia i standardami. Dyrekcja
Generalna ds. humanizacja pracy jest odpowiedzialny za sprawy
regulacyjne i dba o dialog z partnerami społecznymi oraz promocja
dobrego samopoczucia w pracy.Belgijski ośrodek koordynuje i zarządza krajowe urzędy ds. bezpieczeństwa i sieci zdrowia. W Belgii, głównymi aktorami są pogrupowane w Belgii Bezpiecznej Pracy Centrum Informacji (BeSWIC). Belgijskiego
centrum wiedzy na temat pracy dobro BeSWIC gromadzi informacje
dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i dobrego samopoczucia w pracy na
belgijskim stronie internetowej Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa
i Zdrowia w Pracy


Dane kontaktowe punktów centralnych

FPS Employment, Labour and Social Dialogue
Rue Ernest Blerotstraat 1
1070 Brussel-Bruxelles
Belgia
Contact person:
Frank DEHASQUE
Tel: +32 022334228
Adres e-mail: focalpoint [at] werk [dot] belgie [dot] be