Belgia

W Belgii bezpieczeństwo, zdrowie i dobrostan w miejscu pracy wchodzą w zakres kompetencji Ministra ds. Zatrudnienia i jego urzędu – Federalnej Publicznej Służby ds. Zatrudnienia, Pracy i Dialogu Społecznego. Ten organ administracji odpowiada za koordynację i prowadzenie krajowego punktu centralnego w Belgii.

Punkt centralny działa w ścisłej współpracy z Dyrekcją Generalną ds. Humanizacji Pracy przy tym organie. Ta dyrekcja generalna jest odpowiedzialna za kwestie regulacyjne oraz zajmuje się dialogiem z partnerami społecznymi i promocją dobrostanu pracowników. Częścią tego organu jest także inspekcja pracy „Nadzór nad dobrostanem pracowników”, która kontroluje zgodność z normami bezpieczeństwa, zdrowia i dobrostanu w pracy.

Misja belgijskiego punktu centralnego obejmuje:

 • zarządzanie krajową siecią trójstronną i koordynacja tej sieci ze wszystkimi zainteresowanymi stronami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP),
 • gromadzenie wszystkich istotnych informacji na temat BHP ze szczególnym naciskiem na dobre praktyki,
 • aktywny wkład w plan zarządzania EU-OSHA,
 • rozpowszechnianie wszystkich istotnych informacji z EU-OSHA we wspomnianej sieci,
 • prowadzenie europejskiej kampanii,
 • zachęcanie do wspólnych działań różne zainteresowane strony w celu poprawy BHP w małych i średnich przedsiębiorstwach oraz ułatwianie takich działań,
 • rozwijanie i promowanie sektorowych krajowych narzędzi OiRA w Belgii,
 • ustanawianie współpracy transgranicznej mającej na celu promowanie dobrych praktyk i wspieranie projektów profilaktycznych.

Przydatne materiały

Wszelkie informacje o dobrostanie pracowników w Belgii można znaleźć na stronie internetowej belgijskiego centrum wiedzy o dobrostanie w miejscu pracy (BeSWIC): http://www.beswic.be/.

Inspekcja pracy „Nadzór nad dobrostanem pracowników”. Ta jednostka kontroluje zgodność z normami bezpieczeństwa, zdrowia i dobrostanu w pracy.

Informacje z zakresu prawa pracy (np. o umowach o pracę) znajdują się na stronie internetowej belgijskiej inspekcji pracy „Nadzór nad ustawami socjalnymi” 

Nie jesteśmy w stanie odnieść się do żadnej takiej kwestii.

Focal points' contact details

 • SPF Emploi, Travail et Concertation Sociale – FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
  Rue Ernest Blerot 1
  1070
  Brussel-Bruxelles
  Belgium
  Contact person: Frank DEHASQUE
  E-mail address:
  focalpoint [at] werk.belgie.be