Serbia

Bezpieczeństwem i zdrowiem pracowników w Republice Serbii zajmuje się ministerstwo pracy i polityki społecznej. W ministerstwie wydzielono dwa organy administracyjne działające w przedmiotowym zakresie: dyrektoriat ds. bezpieczeństwa i zdrowia pracowników, który m.in. opracowuje akty ustawodawcze, oraz inspektorat pracy właściwy dla nadzorowania wdrożenia tych aktów.Ministerstwo pracy i polityki społecznej bezpośrednio i stale współpracuje z innymi organami (ministerstwami odpowiedzialnymi za kwestie zdrowia, środowiska, górnictwa itp.), instytucjami odpowiedzialnymi za zdrowie, ubezpieczenia emerytalno-rentowe, a także z partnerami społecznymi, uniwersytetami i innymi podmiotami.Dyrektoriat ds. bezpieczeństwa i zdrowia pracowników, jako punkt kontaktowy Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy, stworzył w Serbii krajową sieć bezpieczeństwa i zdrowia pracowników, obejmującą przedstawicieli zainteresowanych ministerstw, partnerów społecznych, uniwersytetów i innych podmiotów.


Focal points' contact details

 • Ministry of Labour, Employment, Veterans and Social Policy
  Occupational Safety and Health Directorate. Nemanjina 22-26
  11000
  Belgrade
  Serbia
  Contact person: Miodrag LONCOVIC
  E-mail address:
  miodrag.l [at] minrzs.gov.rs