Serbia

Bezpieczeństwem i zdrowiem pracowników w Republice Serbii zajmuje się ministerstwo pracy i polityki społecznej. W ministerstwie wydzielono dwa organy administracyjne działające w przedmiotowym zakresie: dyrektoriat ds. bezpieczeństwa i zdrowia pracowników, który m.in. opracowuje akty ustawodawcze, oraz inspektorat pracy właściwy dla nadzorowania wdrożenia tych aktów.



Ministerstwo pracy i polityki społecznej bezpośrednio i stale współpracuje z innymi organami (ministerstwami odpowiedzialnymi za kwestie zdrowia, środowiska, górnictwa itp.), instytucjami odpowiedzialnymi za zdrowie, ubezpieczenia emerytalno-rentowe, a także z partnerami społecznymi, uniwersytetami i innymi podmiotami.



Dyrektoriat ds. bezpieczeństwa i zdrowia pracowników, jako punkt kontaktowy Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy, stworzył w Serbii krajową sieć bezpieczeństwa i zdrowia pracowników, obejmującą przedstawicieli zainteresowanych ministerstw, partnerów społecznych, uniwersytetów i innych podmiotów.


Dane kontaktowe punktów centralnych

Ministry of Labour, Employment, Veterans and Social Policy
Occupational Safety and Health Directorate. Nemanjina 22-26
11000 Belgrade
Serbia
Contact person:
Miodrag LONCOVIC
Tel: +381 11 3347 393
Adres e-mail: miodrag [dot] l [at] minrzs [dot] gov [dot] rs