Współpraca z innymi agencjami

Agencje UE

EU-OSHA aktywnie współpracuje z następującymi agencjami UE:

Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (Eurofound)
Europejskim Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (CEDEFOP)
Europejska Fundacja Kształcenia (ETF)
Europejską Agencją Chemikaliów (ECHA)
Agencją Wykonawczą ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw (EASME)
Agencją Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA)
Europejskim Instytutem ds. Równości Kobiet i Mężczyzn (EIGE)

Jak agencje UE pracują dla ciebie?

Obejrzyj film, aby zobaczyć, jak agencje UE uczestniczą w życiu społeczeństwa europejskiego.

 

Joint Statement of Heads of EU agencies and Joint undertakings: Zero tolerance for sexual harassment  

EU-OSHA commits to zero tolerance towards sexual harassment, gender-based violence and harassment of any form in the workplace.

On 8 March 2018, EU- OSHA signed this Joint Statement of EU Agencies in support of the health, safety and well-being of all workers based on the principle of gender equality and equal treatment at work.

Joint Statement of Heads of EU agencies and Joint undertakings: Zero tolerance for sexual harassment

Protokół ustaleń pomiędzy Europejską Fundacją na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (EUROFOUND) a Europejską Agencją Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA)

Małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) stanowią większość przedsiębiorstw w Unii Europejskiej; około 99% wszystkich przedsiębiorstw w całej Unii Europejskiej to MŚP, które zatrudniają ponad 66% populacji (Eurostat, 2008). MŚP odpowiadają również za 82% wszystkich wypadków w miejscu pracy oraz za około 90% wypadków śmiertelnych (Eurofound, 2010). Dlatego też głównym celem rozwoju Projektu partnerstwa na rzecz komunikacji (CCP) na szczeblu krajowym jest poprawa naszej komunikacji z MŚP i sektorami wysokiego ryzyka w celu zwrócenia ich uwagi na znaczenie bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy.

Podpisana w 2015 r. nowa deklaracja współpracy pomiędzy Dyrekcją Generalną ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu (obecnie Dyrekcją Generalną ds. Rynku Wewnętrznego, Przemysłu, Przedsiębiorczości i MŚP (DG GROW)) a EU-OSHA ułatwiła oficjalne partnerstwo z Europejską Siecią Przedsiębiorczości (EEN).

Celem Projektu partnerstwa na rzecz komunikacji (CCP) jest zwiększanie świadomości w zakresie znaczenia bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy dla MŚP oraz zapewnienie im łatwego dostępu do praktycznych informacji i przydatnych kontaktów na szczeblu krajowym i regionalnym, na przykład poprzez krajowe spotkania partnerstwa, pakiety służące podnoszeniu świadomości i inne działania takie jak nagrody „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy” przyznawane przez EEN.

Głównymi partnerami, którzy pomagają EU-OSHA w osiąganiu jej celów, są Dyrekcja Generalna ds. Rynku Wewnętrznego, Przemysłu, Przedsiębiorczości i MŚP (DG GROW), Agencja Wykonawcza ds. MŚP (EASME) oraz krajowe punkty centralne EU-OSHA i członkowie EEN.

Deklaracja o zamiarze podjęcia współpracy pomiędzy DG GROWTH, EU-OSHA i EASME

Europejska Sieć Przedsiębiorczości

Celem tego protokołu ustaleń jest zacieśnienie współpracy pomiędzy ECHA a EU-OSHA w celu wypracowania synergii i wymiany wiedzy w zakresie kwestii będących przedmiotem wspólnego zainteresowania w drodze pogłębionej współpracy, a zwłaszcza w drodze aktywnej wymiany informacji.
Protokół ustaleń wszedł w życie w dniu 5 maja 2010 r.

Protokół ustaleń pomiędzy ECHA a EU-OSHA

Deklaracja o zamiarze podjęcia współpracy pomiędzy DG GROWTH, EU-OSHA i EASME

Projekt partnerstwa na rzecz komunikacji

Małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) stanowią większość przedsiębiorstw w Unii Europejskiej; około 99% wszystkich przedsiębiorstw w całej Unii Europejskiej to MŚP, które zatrudniają ponad 66% populacji (Eurostat, 2008). MŚP odpowiadają również za 82% wszystkich wypadków w miejscu pracy oraz za około 90% wypadków śmiertelnych (Eurofound, 2010). Dlatego też głównym celem rozwoju Projektu partnerstwa na rzecz komunikacji (CCP) na szczeblu krajowym jest poprawa naszej komunikacji z MŚP i sektorami wysokiego ryzyka w celu zwrócenia ich uwagi na znaczenie bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy.

Podpisana w 2015 r. nowa deklaracja współpracy pomiędzy Dyrekcją Generalną ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu (obecnie Dyrekcją Generalną ds. Rynku Wewnętrznego, Przemysłu, Przedsiębiorczości i MŚP (DG GROW)) a EU-OSHA ułatwiła oficjalne partnerstwo z Europejską Siecią Przedsiębiorczości (EEN).

Europejska Sieć Przedsiębiorczości

Nagroda „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy” Europejskiej Sieci PrzedsiębiorczościEuropejska Sieć Przedsiębiorczości (EEN) jest przewodnią inicjatywą europejską, której celem jest udzielanie wsparcia biznesowego i w zakresie innowacji MŚP w całej Unii Europejskiej. Wspomniana sieć, będąca częścią programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji, jest punktem pojedynczego kontaktu udzielającym informacji na temat polityk i prawodawstwa UE, możliwości finansowania, wsparcia w znalezieniu partnerów biznesowych oraz pomocy w rozwijaniu zdolności badawczych i innowacyjnych. Sieć skupia około 600 organizacji partnerskich w 53 krajach, które oferują MŚP szeroką gamę usług.

Celem Projektu partnerstwa na rzecz komunikacji (CCP) jest zwiększanie świadomości w zakresie znaczenia bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy dla MŚP oraz zapewnienie im łatwego dostępu do praktycznych informacji i przydatnych kontaktów na szczeblu krajowym i regionalnym, na przykład poprzez krajowe spotkania partnerstwa, pakiety służące podnoszeniu świadomości i inne działania takie jak nagrody „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy” przyznawane przez EEN.

Głównymi partnerami, którzy pomagają EU-OSHA w osiąganiu jej celów, są Dyrekcja Generalna ds. Rynku Wewnętrznego, Przemysłu, Przedsiębiorczości i MŚP (DG GROW), Agencja Wykonawcza ds. MŚP (EASME) oraz krajowe punkty centralne EU-OSHA i członkowie EEN.

Share this on: