You are here

Oferty pracy

Careers. Two men shaking hands
EU-OSHA oferuje pracownikom stymulujące i wielonarodowe środowisko pracy. Nasze biura znajdują się w tętniącym życiem kulturalnym mieście Bilbao.

Pracownicy EU-OSHA wykonują bardzo zróżnicowane zadania, ale wszyscy – od kierowników projektów po rzeczników prasowych i administratorów – dysponują umiejętnościami, pasją oraz entuzjazmem, których potrzebujemy, aby uczynić Europę bezpieczniejszym, zdrowszym i bardziej produktywnym miejscem pracy.

Dodatkowe informacje o możliwościach pracy w Unii Europejskiej zamieszczono na stronie internetowej Europejskiego Urzędu Doboru Kadr (EPSO).

 

Kogo zatrudniamy

O pracę w EU-OSHA mogą ubiegać się obywatele 28 państw członkowskich Unii Europejskiej oraz Islandii, Liechtensteinu i Norwegii (strony porozumienia EOG).

EU-OSHA jest pracodawcą stosującym zasadę równości szans. Selekcja kandydatów odbywa się bez względu na ich wiek, rasę, przekonania polityczne, filozoficzne lub religijne, płeć lub orientację
seksualną i bez względu na ich niepełnosprawność, stan cywilny lub sytuację rodzinną.

Zapoznaj się z polityką prywatności EU-OSHA i dowiedz się, w jaki sposób przetwarzamy dane w toku procedury rekrutacyjnej.

Listy rezerwowe

Prowadzimy listy rezerwowe składające się z kandydatów, którzy wzięli udział w rozmowie kwalifikacyjnej w ramach procedury rekrutacyjnej na wybrane stanowiska i otrzymali najwyższe ogólne oceny. Agencja może zaoferować zatrudnienie kandydatom z listy rezerwowej w późniejszym terminie bez dodatkowej procedury kwalifikacyjnej.

W przypadku konieczności zatrudnienia określonego rodzaju pracowników kontraktowych EU-OSHA może skorzystać z bazy danych EPSO.

Otwarte oferty

Vacancies - Evaluation underway

Zamknięte oferty

Wnioski składane z własnej inicjatywy

Niestety w związku z dużą liczbą zgłoszeń spontanicznych otrzymywanych przez Agencję nie możemy poświęcić niezbędnej uwagi wszystkim kandydatom. Dlatego zalecamy przesyłanie zgłoszeń wyłącznie w odpowiedzi na konkretne ogłoszenie o pracę lub w ramach opublikowanej procedury rekrutacyjnej.

Proszę pamiętać, że nie potwierdzamy otrzymania spontanicznych podań o pracę lub staż.

Enquiries

Zapytania pocztą elektroniczną prosimy przesyłać na adres: info-recruitment @ osha.europa.eu

Zapytania listowne prosimy przesyłać na adres: European Agency for Safety and Health at Work, Edificio Miribilla, c) Santiago de Compostela 12 - 48003 Bilbao, Hiszpania