Oferty pracy

EU-OSHA oferuje pracownikom stymulujące i wielonarodowe środowisko pracy. Nasze biura znajdują się w tętniącym życiem kulturalnym mieście Bilbao.

Pracownicy EU-OSHA wykonują bardzo zróżnicowane zadania, ale wszyscy – od kierowników projektów po rzeczników prasowych i administratorów – dysponują umiejętnościami, pasją oraz entuzjazmem, których potrzebujemy, aby uczynić Europę bezpieczniejszym, zdrowszym i bardziej produktywnym miejscem pracy.

Dodatkowe informacje o możliwościach pracy w Unii Europejskiej zamieszczono na stronie internetowej Europejskiego Urzędu Doboru Kadr (EPSO).

 

Kogo zatrudniamy

O pracę w EU-OSHA mogą ubiegać się obywatele 27 państw członkowskich Unii Europejskiej oraz Islandii, Liechtensteinu i Norwegii (strony porozumienia EOG).

EU-OSHA jest pracodawcą stosującym zasadę równości szans. Kandydatury rozpatrujemy bez rozróżnienia na: płeć, kolor skóry, rasę, pochodzenie etniczne lub społeczne, cechy genetyczne, język, religię lub wiarę, przekonania polityczne i inne opinie, przynależność do mniejszości narodowej, majątek, miejsce urodzenia, niepełnosprawność, narodowość, wiek, orientację seksualną lub tożsamość płciową.

Zapoznaj się z polityką ochrony prywatności EU-OSHA.

Listy rezerwowe

Reserve lists are composed of the candidates who came for an interview at the time of the recruitment procedure for the posts listed and who obtained the best overall marks. Candidates in the reserve list may be offered contracts at a later date without subsequent selection procedure.

For some Contract Agent positions, EU-OSHA may use the EPSO database.

Otwarte oferty

Obecnie brak wolnych miejsc pracy w tym dziale.

Vacancies - Evaluation underway

Zamknięte oferty

Wnioski składane z własnej inicjatywy

Niestety w związku z dużą liczbą zgłoszeń spontanicznych otrzymywanych przez Agencję nie możemy poświęcić niezbędnej uwagi wszystkim kandydatom. Dlatego zalecamy przesyłanie zgłoszeń wyłącznie w odpowiedzi na konkretne ogłoszenie o pracę lub w ramach opublikowanej procedury rekrutacyjnej.

Proszę pamiętać, że nie potwierdzamy otrzymania spontanicznych podań o pracę lub staż.

Enquiries

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z działem HR pod adresem: osha.europa.eu

Zapytania listowne prosimy przesyłać na adres: European Agency for Safety and Health at Work,  Edificio Miribilla, c) Santiago de Compostela 12 - 48003 Bilbao, Hiszpania