Glosariusze EU-OSHA

Wielojęzyczne glosariusze EU-OSHA składają się z terminów w dziedzinie BHP pogrupowanych wg dziedziny lub obszaru wiedzy. Słowa wraz z ich definicjami są wymienione w porządku alfabetycznym.

EU-OSHA przygotowała te glosariusze w ramach kampanii „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy”, aby zapewnić spójne przekazywanie kluczowych pojęć istotnych dla konkretnych kampanii. Zawierają one słownictwo robocze i definicje najczęściej stosowanych pojęć w tych dziedzinach.