Informacja prawna

Zastrzeżenia

Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy prowadzi niniejszy serwis internetowy w celu poszerzenia publicznego dostępu do informacji o jej działalności i udostępniania informacji na temat bezpieczeństwa i higieny pracy. Dążymy do tego, aby publikowane tu informacje były aktualne i rzetelne. Zgłaszane nam błędy będziemy starali się korygować. Agencja nie ponosi jednak żadnej odpowiedzialności prawnej w odniesieniu do informacji udostępnianych w niniejszym serwisie.

Informacje te:

  • mają jedynie ogólny charakter i nie odnoszą się do konkretnej sytuacji jakiejkolwiek osoby lub jednostki;
  • nie muszą być wyczerpujące, kompletne, ścisłe lub aktualne;
  • czasami zawierają odwołania do zewnętrznych portali, nad którymi Agencja nie ma kontroli i za które nie odpowiada;
  • nie mają charakteru porady prawnej lub zawodowej (jeżeli potrzebujesz konkretnej porady, zawsze konsultuj się z profesjonalnym doradcą).

Staramy się minimalizować zakłócenia spowodowane błędami technicznymi. Niektóre dane i informacje na naszej stronie internetowej mogą być jednak opracowane w postaci plików lub formatów zawierających błędy. Nie możemy zagwarantować, że nasze usługi będą świadczone w sposób ciągły lub że nie będą podlegać zakłóceniom spowodowanym przez problemy techniczne. Agencja nie ponosi odpowiedzialności za problemy wynikające z korzystania z niniejszego serwisu lub innych zewnętrznych portali, do których się odwołuje.

Powyższe zastrzeżenie pozostaje bez wpływu na odpowiedzialności Agencji za naruszenie zasad zgodnych z obowiązującym prawem krajowym, nie wyłącza również odpowiedzialności za kwestie, które nie zostały wyłączone na podstawie tego prawa.

Tłumaczenia dostarcza Centrum Tłumaczeń (CdT, Luksemburg) w oparciu o oryginalny tekst w języku angielskim.

 

Oświadczenie o prawach autorskich

© Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy

Powielanie materiałów dozwolone pod warunkiem podania źródła, o ile nie stwierdzono inaczej.
Jeśli do powielenia lub wykorzystania informacji tekstowych lub multimedialnych (dźwięk, obraz, oprogramowanie) niezbędne jest uzyskanie uprzedniej zgody, taka zgoda unieważnia wyżej wymienione zezwolenie o charakterze ogólnym i musi wyraźnie wskazywać wszystkie ograniczenia dotyczące wykorzystania materiałów.