Nowotwory pochodzenia zawodowego

Jednym z największych problemów zdrowotnych, przed którymi stoją miejsca pracy w całej Europie są nowotwory pochodzenia zawodowego. Szacuje się, że odpowiadają one za 53 % wszystkich zgonów związanych z pracą w UE i pozostałych krajach rozwiniętych. Według planu działania dotyczącego substancji rakotwórczych każdego roku około 120 000 przypadków nowotworów pochodzenia zawodowego ma miejsce w UE w wyniku narażenia na substancje rakotwórcze w miejscu pracy, co w przybliżeniu prowadzi do 80 000 przypadków śmiertelnych  rocznie.

Promieniowanie, stres oraz inne czynniki związane z organizacją i warunkami pracy zostały jednak również powiązane z nowotworami pochodzenia zawodowego. Ponadto coraz więcej dowodów wskazuje na to, że narażenie zawodowe na substancje zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego (np. niektóre pestycydy) lub nanomateriały mogą powodować nowotwory.

Te alarmujące statystyki przyczyniły się do podjęcia działań. W ramach nowej inicjatywy na rzecz bezpieczeństwa i zdrowia w pracy, Komisja Europejska zobowiązała się do ochrony pracowników przed nowotworami pochodzenia zawodowego. Cel ten zostanie osiągnięty częściowo poprzez zmianę dyrektywy w sprawie czynników rakotwórczych i mutagenów w celu określenia limitów narażenia na rakotwórcze substancje chemiczne w europejskich miejscach pracy.