Nowotwory pochodzenia zawodowego

Jednym z największych problemów zdrowotnych związanych z miejscami pracy w całej Europie są nowotwory pochodzenia zawodowego. Szacuje się, że w 2015 r. były one przyczyną 53% wszystkich zgonów związanych z pracą w UE i innych krajach rozwiniętych. Zgodnie z planem działania dotyczącym substancji rakotwórczych z 2016 r. każdego roku w UE diagnozuje się około 120 tys. przypadków nowotworów pochodzenia zawodowego spowodowanych narażeniem na substancje rakotwórcze w miejscu pracy. W skutek tych zachorowań umiera około 80 tys. osób rocznie.

Promieniowanie, stres oraz inne czynniki związane z organizacją i warunkami pracy zostały jednak również powiązane z nowotworami pochodzenia zawodowego. Ponadto coraz więcej dowodów wskazuje na to, że narażenie zawodowe na substancje zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego (np. niektóre pestycydy) lub nanomateriały mogą powodować nowotwory.

Te alarmujące statystyki przyczyniły się do podjęcia działań. W 2017 r. Komisja Europejska zobowiązała się do ochrony pracowników przed nowotworami pochodzenia zawodowego za pośrednictwem inicjatywy na rzecz bezpieczeństwa i zdrowia w pracy. Cel ten został częściowo osiągnięty poprzez zmianę dyrektywy w sprawie czynników rakotwórczych i mutagenów w celu określenia limitów narażenia na rakotwórcze substancje chemiczne w europejskich miejscach pracy.

Zobacz nasz projekt: Badanie narażenia pracowników na czynniki ryzyka zachorowania na raka w Europie