Konkurs Dobrych Praktyk „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy”

Healthy Workplaces Good Practice Awards

© EU-OSHA

Nagrody są częścią kampanii „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy” i wyróżniają organizacje, które aktywnie zarządzają bezpieczeństwem i higieną pracy (BHP).

Uczestnictwo jest doskonałym sposobem promowania ważnych kwestii związanych z bezpieczeństwem i zdrowiem w twojej organizacji. Konkurs może również służyć jako doskonałe źródło motywacji do działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy.

W konkursie organizowanym przez EU-OSHA we współpracy z państwami członkowskimi UE od 2000 r. wyróżnia się wyjątkowy i innowacyjny wkład w poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy. Celem konkursu jest przybliżenie korzyści płynących z zapewnienia należytego bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy. Ma on także służyć jako platforma dzielenia się dobrymi praktykami i ich promowania w całej Europie.

Wszystkie zgłoszenia są najpierw poddawane ocenie na szczeblu krajowym w sieci punktów centralnych EU-OSHA. Wybrani krajowi kandydaci biorą następnie udział w konkursie ogólnoeuropejskim, w którym wyłaniani są nagradzani i wyróżniani laureaci.

Te przykłady dobrych praktyk są następnie promowane i zostają uhonorowane podczas uroczystości wręczenia nagród w ostatnim roku każdej kampanii.