Zgłoś swój udział w Konkursie Dobrych Praktyk dotyczącym cyfrowego świata pracy!

Image

© EU-OSHA

Organizowany we współpracy z naszymi krajowymi punktami centralnymi, Konkursy Dobrych Praktyk „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy” wyróżniają wszystkie rodzaje organizacji w całej Europie, prezentując innowacyjne podejścia promujące dobrostan pracowników. Przykłady dobrych praktyk powinny aktywnie zapobiegać zagrożeniom dla bezpieczeństwa i higieny pracy związanym z wprowadzaniem technologii cyfrowych w miejscu pracy. Po zakończeniu konkursu w każdym kraju uczestniczącym ogólnoeuropejskie jury wybiera ostatecznych zwycięzców.

Jest to doskonała okazja, by zaangażować się w nową kampanię na rzecz bezpieczeństwa pracy w świecie cyfrowym, dzielić się dobrymi praktykami w całej Europie i czerpać inspiracje od innych!

Sprawdź terminy w poszczególnych krajach i dowiedz się więcej o konkursie.

Pobierz formularz wniosku.