Konkurs Dobrych Praktyk „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy” 2020-2022

Keywords:

W niniejszej broszurze zaprezentowano przykłady dobrych praktyk, które zostały nagrodzone i wyróżnione w ramach 15. Konkursu Dobrych Praktyk „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy”, nagradzającego skuteczną profilaktykę zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego w miejscu pracy oraz zarządzanie nimi.

Edycja 2020-22 konkursu skupia się na małych i dużych przedsiębiorstwach i organizacjach silnie zaangażowanych w aktywne rozpoznawanie zagrożeń oraz wdrażanie innowacyjnych i skutecznych rozwiązań, które ograniczają bądź eliminują ryzyko zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego związanych z pracą.

Praktyki te mają charakter trwały i mogą zostać przeniesione do innych przedsiębiorstw, branż lub państw członkowskich, wzbogacając stosowane tam praktyki, przy jednoczesnym uwzględnieniu potrzeb większości europejskich firm, czyli małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP).

Pobierz in: en