Finlandia: Poprawa ergonomii dzięki współpracy wielobranżowej w przemyśle spożywczym

Keywords:

Zaburzenia układu mięśniowo-szkieletowego były główną przyczyną zwolnień chorobowych w fińskim zakładzie produkcji żywności dla dzieci Suomen Nestlé. Rozwiązaniem była poprawa ergonomii. Przedsiębiorstwo wdrożyło różne środki służące poprawie procedur i warunków pracy w celu zapobiegania zaburzeniom układu mięśniowo-szkieletowego, wsparcia powrotu do zdrowia pracowników cierpiących na zaburzenia układu mięśniowo-szkieletowego oraz promowania ogólnej sprawności i dobrego samopoczucia. W rezultacie liczba dni zwolnień chorobowych znacznie spadła. Suomen Nestlé jest jednym z przykładów wyróżnionych w 15. edycji Konkursu Dobrych Praktyk pod hasłem „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy”, nagradzającego efektywną profilaktykę i skuteczne zarządzanie zaburzeniami układu mięśniowo-szkieletowego.

Pobierz in: en | fi | nl |