Finlandia: Szkolenie prewencyjne na dużą skalę dla pracowników socjalnych i służby zdrowia wprowadzające adaptacyjny model ergonomii

Keywords:

W 2020 r. zaburzenia układu mięśniowo-szkieletowego (MSD) były przyczyną około jednej trzeciej nieobecności w Siun sote – organie miejskim dla służb socjalnych i zdrowotnych Północnej Karelii. Fińska organizacja opracowała kompleksowy plan działania w zakresie wiedzy eksperckiej o ergonomii w pracy związanej z opieką i pomocą. Ten model ergonomii kładzie nacisk na zapobieganie zaburzeniom układu mięśniowo-szkieletowego poprzez szkolenie i zwiększanie świadomości pracowników socjalnych i służby zdrowia. Siun sote jest jednym z przykładów wyróżnionych w 15. edycji Konkursu Dobrych Praktyk pod hasłem „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy”, nagradzającego efektywną profilaktykę i skuteczne zarządzanie zaburzeniami układu mięśniowo-szkieletowego.

Pobierz in: en | fi | nl |