Belgia: Włączenie ergonomii do kultury korporacyjnej w szpitalach

Keywords:

Grupa szpitali GZA Ziekenhuizen z Belgii chciała wprowadzić zrównoważoną kulturę ergonomii w całej organizacji. Aby to osiągnąć konsultowano się z ekspertami, lecz również zwrócono się do pracowników na wszystkich szczeblach o aktywne uczestnictwo. W efekcie powstała polityka ergonomii, która z powodzeniem włącza ergonomię do kultury korporacyjnej. GZA Ziekenhuizen jest jednym z przykładów wyróżnionych w 15. edycji Konkursu Dobrych Praktyk pod hasłem „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy”, nagradzającego efektywną profilaktykę i skuteczne zarządzanie zaburzeniami układu mięśniowo-szkieletowego.

Pobierz in: en | nl |