Austria: Zapobieganie zaburzeniom układu mięśniowo-szkieletowego w dużych szpitalach poprzez zaangażowanie personelu i podejście dostosowane do wieku

Keywords:

Praca około 600 starszych pracowników personelu pomocniczego w Szpitalu Uniwersyteckim w Wiedniu, największym szpitalu w Austrii, wymaga wysiłku fizycznego. Niezbędne było stworzenie nowego środowiska pracy, dostosowanego do potrzeb starzejącej się siły roboczej. Przy współudziale i zaangażowaniu pracowników szpital wprowadził takie środki, jak ergonomicznie zaprojektowane krzesła do przenoszenia pacjentów, które mają zapobiegać zaburzeniom układu mięśniowo-szkieletowego. W szeroko zakrojonych działaniach uwzględniono również wprowadzenie mieszanych pokoleniowo zespołów sprzątających oraz warsztatów. Szpital Uniwersytecki w Wiedniu jest jednym ze zwycięzców 15. edycji Konkursu Dobrych Praktyk „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy”, nagradzającego efektywną profilaktykę i skuteczne zarządzanie zaburzeniami układu mięśniowo-szkieletowego.

Pobierz in: de | en | fi | nl | ro |