Praca za pośrednictwem platform internetowych: dowiedz się więcej o pierwszym obszarze priorytetowym kampanii „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy”

Image

© EU-OSHA

Praca za pośrednictwem platform internetowych jest coraz powszechniejszym modelem zatrudnienia w kilku sektorach gospodarki, w których płatna praca jest organizowana za pośrednictwem platformy cyfrowej lub na takiej platformie. Takie rozwiązanie umożliwia łatwe wejście na rynek pracy, zwłaszcza w przypadku niektórych grup szczególnie wrażliwych, i oferuje elastyczność. Wiąże się to jednak z ryzykiem i wyzwaniami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP), w tym z intensywną pracą, izolacją, niepewnością zatrudnienia, niejasnym statusem zatrudnienia oraz problemami związanymi z zarządzaniem zadaniami i harmonogramami czasu pracy za pomocą algorytmów. 

W badaniach EU-OSHA dotyczących pracy za pośrednictwem platform internetowych przeanalizowano możliwości, wyzwania i zagrożenia, określono rodzaje pracy za pośrednictwem platform internetowych i wskazano przykłady strategii politycznych. Badania te wspomagają opracowywanie inicjatyw i praktycznych narzędzi zapobiegania zagrożeniom w zakresie BHP inspirowanych wieloma przykładami.

Sprawdź najnowsze aktualności i odkryj wszystkie powiązane publikacje – takie jak sprawozdania, studia przypadków i dokumenty orientacyjne. Wystarczy jedno kliknięcie, aby dowiedzieć się wszystkiego o bezpiecznej i zdrowej pracy za pośrednictwem platform internetowych!