Konkurs Dobrych Praktyk „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy” 2016-2017

Keywords:

Konkurs Dobrych Praktyk „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy” jest organizowany przez EU-OSHA w ramach kampanii „Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie”. Kampania służy promowaniu zrównoważonego życia zawodowego i zdrowego starzenia się od samego początku kariery zawodowej, a konkurs ma na celu wyróżnienie przedsiębiorstw i organizacji, które w wyjątkowy i innowacyjny sposób promują zrównoważoną pracę w kontekście starzejącej się siły roboczej.

Przedstawione w niniejszej broszurze streszczenie przykładów ukazuje rezultaty i korzyści, jakie organizacja może osiągnąć, wychodząc poza podstawowe wymogi prawne w zakresie BHP, oraz uznając potencjał dbania o zdrowie pracowników przez cały okres ich kariery.

Pobierz in: cs | da | de | el | en | es | et | fi | fr | hu | it | lt | lv | nl | no | pl | sk | sl |