Praca z przewlekłymi zaburzeniami układu mięśniowo-szkieletowego

Keywords:

Niniejsza prezentacja zawiera przegląd kroków, jakie mogą podjąć pracodawcy w celu wsparcia pracowników z przewlekłymi zaburzeniami układu mięśniowo-szkieletowego, aby mogli oni opanować swoją chorobę i nadal pracować.

Jej podstawą są następujące sprawozdania:

Praca z przewlekłymi zaburzeniami układu mięśniowo-szkieletowego: porady dotyczące dobrych praktyk

Analiza studiów przypadku w zakresie świadczenia pracy z przewlekłymi zaburzeniami układu mięśniowo-szkieletowego 

Możesz także pobrać niniejszą prezentację z platformy Slideshare

Pobierz in: bg | de | el | en | fr | nl | pl | sk | sv | tr |