Ponad 90 partnerów z całej Europy współpracuje na rzecz stworzenia bezpiecznej i zdrowej cyfrowej przyszłości pracy

Image

© EU-OSHA

Organizacje z różnych sektorów i działające na poziomie ogólnoeuropejskim przystąpiły do kampanii „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy” na lata 2023–2025 jako oficjalni partnerzy kampanii. Te przedsiębiorstwa i stowarzyszenia, pochodzące z domeny publicznej i prywatnej, odgrywają zasadniczą rolę w przyczynianiu się do sukcesu kampanii przez działania informacyjne, współpracę i innowacje.

Dołączają do punktów kontaktowych EU-OSHA, ambasadorów ds. BHP Europejskiej Sieci Przedsiębiorczości i partnerów medialnych, którzy są kluczowymi partnerami kampanii na szczeblu krajowym.

Wszyscy partnerzy są zaangażowani w promowanie bezpiecznej i zdrowej e-pracy, a ich wsparcie jest niezbędne do zapewnienia dobrostanu pracowników w cyfrowym miejscu pracy.

Dowiedz się więcej o oficjalnych partnerach kampanii w komunikacie prasowym.

Poznaj wszystkich partnerów kampanii