Bułgaria

Publiczna polityka w zakresie bezpieczeństwa i zdrowia w pracy w Republice Bułgarii leży w gestii Rady Ministrów. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej rozwija, koordynuje i wdraża publiczną politykę w dziedzinie bezpieczeństwa i zdrowia w pracy. Ministerstwo Zdrowia kieruje działaniami w zakresie ochrony i promocji zdrowia w miejscu pracy i takie działania koordynuje. Agencja Wykonawcza Generalnej Inspekcji Pracy jest publicznym organem odpowiedzialnym za ogólną kontrolę zgodności z prawem pracy w celu zapewnienia bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy, a także za wprowadzanie warunków zatrudnienia. Krajowy Instytut Zabezpieczeń Społecznych zapewnia monitorowanie opinii naukowych na temat zdolności do pracy, bada wypadki przy pracy i prowadzi bazę danych związaną z wypadkami przy pracy.Krajowa polityka w dziedzinie bezpieczeństwa i zdrowia w pracy jest opracowywana i wdrażana na podstawie trójstronnej współpracy na poziomie krajowym, sektorowym i regionalnym. Krajowa Rada ds. Warunków Pracy jest stałym organem odpowiedzialnym za koordynację, konsultacje i współpracę na rzecz rozwoju i wdrażania polityki w dziedzinie bezpieczeństwa i zdrowia w pracy na poziomie krajowym. W celu zapewnienia trójstronnej współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa i zdrowia w pracy we wszystkich lokalnych okręgach administracyjnych działają rady regionalne. We wszystkich przedsiębiorstwach istnieją także komisje ds. warunków pracy zapewniające platformę dialogu między pracodawcami i pracownikami.


Focal points' contact details

 • Ministry of Labour and Social Policy (Bulgaria)
  2 Triaditza Street
  1051
  Sofia
  Bulgaria
  Contact person: Darina KONOVA
  E-mail address:
  darina.konova [at] mlsp.government.bg