Rumunia

W Rumunii właściwym organem ds. bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy jest ministerstwo pracy, rodziny i ochrony socjalnej. Do głównych obowiązków Ministerstwa należy: opracowywanie krajowej polityki i strategii w zakresie BHP, opracowywanie projektów aktów normatywnych służących wdrożeniu krajowej strategii oraz monitorowanie wykonywania przepisów. Inspekcja pracy zajmuje się kontrolowaniem przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy.Krajowy instytut badawczo-rozwojowy ds. ochrony pracy „Alexandru Darabont” tworzy w oparciu o podstawy naukowe środki służące poprawie bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy i promuje politykę przyjętą w tym zakresie. W dziedzinie zdrowia publicznego głównym organem jest ministerstwo zdrowia publicznego. Dyrekcje ds. zdrowia publicznego kontrolują przestrzeganie norm ochrony zdrowia w miejscu pracy i biorą udział w promowaniu ochrony zdrowia w miejscu pracy. Krajowy urząd ds. rent, emerytur i ubezpieczeń społecznych pełni rolę ubezpieczyciela w zakresie wypadków przy pracy i chorób zawodowych.Rumuński Krajowy Punkt Centralny zarządza krajową siecią ds. BHP i zamieszcza informacje na rumuńskiej stronie internetowej Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy.


Focal points' contact details

 • Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare pentru Protecţia Muncii ''Alexandru Darabont'' - INCDPM, București
  35A Ghencea Blvd., Sector 6
  061 692
  Bucharest
  Romania
  Contact person: Ioana-Georgiana NICOLESCU
  E-mail address:
  georgiana.nicolescu [at] gmail.com