Grecja

Wszelkimi kwestiami dotyczącymi bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy na poziomie krajowym zajmuje się ministerstwo pracy i ubezpieczeń społecznych. Podstawowymi organami władzy państwa w tym obszarze są generalna dyrekcja ds. zdrowia i warunków pracy, odpowiedzialna za ustawodawstwo związane z bezpieczeństwem i zdrowiem w miejscu pracy, strategiami, organizowaniem, informowaniem, kształceniem, szkoleniem i badaniami oraz inspektorat pracy (S.EP.E.), organ zajmujący się inspekcją i wdrażaniem ustawodawstwa w zakresie zatrudnienia.Pozarządowi partnerzy społeczni zajmujący sie tematyką bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy odgrywają kluczową rolę w minimalizowaniu liczby wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych poprzez prowadzony na poziomie krajowym dialog społeczny na temat bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy.We współpracy z partnerami społecznymi i innymi organizacjami grecki Krajowy Punkt Centralny podjął między innymi wysiłki mające na celu koordynowanie i zarządzanie działaniami krajowej sieci informacyjnej BHP.


Focal points' contact details

 • Hellenic Ministry of Labour and Social Affairs
  29, Stadiou str.
  10110
  Athens
  Greece
  Contact person: Ioannis KONSTANTAKOPOULOS
  E-mail address:
  grfop.euosha [at] ypakp.gr