Grecja

Wszelkimi kwestiami dotyczącymi bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy na poziomie krajowym zajmuje się ministerstwo pracy i ubezpieczeń społecznych. Podstawowymi organami władzy państwa w tym obszarze są generalna dyrekcja ds. zdrowia i warunków pracy, odpowiedzialna za ustawodawstwo związane z bezpieczeństwem i zdrowiem w miejscu pracy, strategiami, organizowaniem, informowaniem, kształceniem, szkoleniem i badaniami oraz inspektorat pracy (S.EP.E.), organ zajmujący się inspekcją i wdrażaniem ustawodawstwa w zakresie zatrudnienia.Pozarządowi partnerzy społeczni zajmujący sie tematyką bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy odgrywają kluczową rolę w minimalizowaniu liczby wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych poprzez prowadzony na poziomie krajowym dialog społeczny na temat bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy.We współpracy z partnerami społecznymi i innymi organizacjami grecki Krajowy Punkt Centralny podjął między innymi wysiłki mające na celu koordynowanie i zarządzanie działaniami krajowej sieci informacyjnej BHP.


Dane kontaktowe punktów centralnych

Ministry of Labour and Social Affairs
29, Stadiou str.
10110 Athens
Grecja
Contact person:
Ioannis KONSTANTAKOPOULOS
Tel: +30 213 1516 090
Adres e-mail: ikonstantakopoulos [at] ypakp [dot] gr