Niemcy

Niemiecki system ochrony pracowników charakteryzuje się podwójną strukturą. Składa się on z państwowej ochrony pracowników (federacja oraz kraje związkowe) oraz niezależnie zarządzanych zakładów ubezpieczeń od wypadków. Państwo (federacja i kraje związkowe) wydaje ustawy, rozporządzenia i wytyczne dla instytucji państwowych. Zakłady ubezpieczeń od wypadków opracowują własne przepisy ws. ochrony przeciwwypadkowej, po analizie zapotrzebowania i za zezwoleniem rządu federalnego oraz krajów związkowych.Inspektorzy właściwych państwowych urzędów inspekcji (krajów związkowych) i zakładów ubezpieczeń od wypadków kontrolują przedsiębiorstwa oraz doradzają im.Federacja, kraje związkowe oraz zakłady ubezpieczeń od wypadków opracowały Wspólną Niemiecką Strategię Ochrony Pracowników [Gemeinsame Deutsche Arbeitsschutzstrategie (GDA)] w celu utrzymania i polepszenia bezpieczeństwa i zdrowia pracowników za pomocą uzgodnionej i systematycznie stosowanej ochrony oraz wsparcia w tym zakresie. W przyszłości strony GDA uściślą współpracę w dziedzinie prewencji, na podstawie wspólnie ustalonych celów ochrony pracowników.Podwójny system ochrony pracowników w Niemczech zostanie utrzymany, lecz będzie ulegał dalszym usprawnieniom, we współpracy ze służbami kontrolnymi ustawowych zakładów ubezpieczeń od wypadków i urzędów ochrony pracowników w krajach związkowych, przy jednoczesnym doradzaniu przedsiębiorstwom i kontrolowaniu ich.


Dane kontaktowe punktów centralnych

Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin
Friedrich-Henkel-Weg 1-25
44149 Dortmund
Niemcy
Contact person:
Nathalie HENKE
Tel: +49 231 9071 2466
Adres e-mail: FOP-info [at] baua [dot] bund [dot] de