Niemcy

Niemiecki system ochrony pracowników charakteryzuje się podwójną strukturą. Składa się on z państwowej ochrony pracowników (federacja oraz kraje związkowe) oraz niezależnie zarządzanych zakładów ubezpieczeń od wypadków. Państwo (federacja i kraje związkowe) wydaje ustawy, rozporządzenia i wytyczne dla instytucji państwowych. Zakłady ubezpieczeń od wypadków opracowują własne przepisy ws. ochrony przeciwwypadkowej, po analizie zapotrzebowania i za zezwoleniem rządu federalnego oraz krajów związkowych.

Inspektorzy właściwych państwowych urzędów inspekcji (krajów związkowych) i zakładów ubezpieczeń od wypadków kontrolują przedsiębiorstwa oraz doradzają im.

Federacja, kraje związkowe oraz zakłady ubezpieczeń od wypadków opracowały Wspólną Niemiecką Strategię Ochrony Pracowników [Gemeinsame Deutsche Arbeitsschutzstrategie (GDA)] w celu utrzymania i polepszenia bezpieczeństwa i zdrowia pracowników za pomocą uzgodnionej i systematycznie stosowanej ochrony oraz wsparcia w tym zakresie. W przyszłości strony GDA uściślą współpracę w dziedzinie prewencji, na podstawie wspólnie ustalonych celów ochrony pracowników.

W Niemczech będzie utrzymany dualny system bezpieczeństwa i higieny pracy, ale nastąpi dalsze zacieśnienie współpracy między służbami nadzorczymi instytucji obowiązkowego ubezpieczenia wypadkowego a organami ds. bezpieczeństwa i zdrowia w krajach związkowych w zakresie udzielania porad przedsiębiorstwom i wykonywania ich obowiązków nadzorczych. (https://www.gda-portal.de/EN/Home/Home_node.html)

Informacje z zakresu prawa pracy znajdują się na stronie internetowej Federalnego Ministerstwa Pracy (BMAS): DE: https://www.bmas.de/DE/Arbeit/Arbeitsrecht/arbeitsrecht.html / wersja angielska: https://www.bmas.de/EN/Labour/Labour-Law/labour-law-art.html

Focal points' contact details

 • Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin
  Friedrich-Henkel-Weg 1-25
  44149
  Dortmund
  Germany
  Contact person: Nathalie HENKE
  E-mail address:
  henke.nathalie [at] baua.bund.de