Wpływ przewlekłego COVID-19 na pracowników i miejsca pracy oraz rola BHP

Keywords:

W przypadku niektórych chorych COVID-19 może wywołać objawy trwające tygodnie, a nawet miesiące po ustąpieniu pierwotnego zakażenia. Zjawisko to, znane jako „przewlekły COVID-19” wywiera znaczący wpływ na pracowników i miejsca pracy, co niesie ze sobą skutki dla bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP).

W niniejszym dokumencie konsultacyjnym przedstawiono wyzwania związane z zapobieganiem i przeciwdziałaniem zagrożeniom dla BHP, a także analizuje, jakie środki mogą być podejmowane w zakresie polityki, badań i praktycznego wprowadzania w życie, aby ograniczyć wpływ przewlekłego COVID-19. Podkreślono w nim również znaczenie rozwiązania tych kwestii w celu ochrony przed potencjalnymi przyszłymi pandemiami.

Pobierz in: en