Zakażenie COVID-19 i przewlekły COVID-19 – przewodnik dla kadry kierowniczej

Keywords:

Kadra kierownicza odgrywa zasadniczą rolę w pomaganiu pracownikom w powrocie do pracy po ostrej chorobie COVID-19 lub przewlekłym COVID-19. Przewodnik ten przedstawia kroki, jakie kierownicy powinni podjąć, aby jak najbardziej ułatwić pracownikom powrót do pracy i pozostanie w niej.

Opisuje on nawiązywanie kontaktu z pracownikiem, organizowanie stopniowego powrotu oraz omawianie dostosowań obowiązków i harmonogramu pracy danej osoby, które umożliwią jej przezwyciężenie trudności. Przewodnik określa, jakiej pomocy mogą udzielić kierownikom działy ds. BHP i zasobów ludzkich.

Pracownicy wymagać będą pomocy w różnym stopniu, w zależności od wykonywanej pracy oraz utrzymujących się objawów, dlatego wsłuchiwanie się w ich potrzeby oraz regularne kontrole są bardzo istotne.

Pobierz in: bg | cs | da | de | el | en | es | et | fi | fr | hr | hu | is | it | lt | lv | mt | nl | no | pl | pt | ro | sk | sl | sv |