Wytyczne dotyczące bezpiecznego zarządzania niebezpiecznymi produktami leczniczymi w miejscu pracy

Keywords:

Ten przewodnik Komisji Europejskiej zawiera praktyczne przykłady ograniczania narażenia pracowników na niebezpieczne produkty lecznicze na wszystkich etapach cyklu życia: produkcji, transportu i przechowywania, przygotowania, podawania ludziom i zwierzętom, a także gospodarowania odpadami.

Niewiążące wytyczne oferują szeroki zakres praktycznych porad dla pracowników, pracodawców, władz publicznych i ekspertów ds. bezpieczeństwa, które mają stanowić podstawę ich podejścia do ochrony pracowników przed niebezpiecznymi produktami leczniczymi.

Pobierz in: en