You are here

OiRA: proste i darmowe narzędzia bezpośredniej oceny ryzyka

OIRA: Online Interactive Risk Assesment
Ocena ryzyka to ważny pierwszy krok w procesie zapobiegania wypadkom przy pracy i złemu stanowi zdrowia. System OiRA, czyli interaktywne narzędzie online do oceny ryzyka, ułatwia ten proces.

Mechanizm ten zapewnia wiedzę i zasoby konieczne, aby mikro- i małe organizacje mogły we własnym zakresie dokonywać oceny ryzyka. Narzędzia OiRA są oferowane bezpłatnie w sieci, łatwo dostępne i proste w użyciu.

System OiRA oferuje realizowane krok po kroku rozwiązanie służące procesowi oceny ryzyka, poczynając od identyfikacji zagrożeń w miejscu pracy, poprzez proces wdrażania działań zapobiegawczych, aż po monitorowanie i raportowanie zagrożeń.

Czym jest OiRA?

Rozwiązanie OiRA zostało stworzone po to, aby zapewnić łatwe w użyciu narzędzia, które przeprowadzą mikro- i małe organizacje przez proces oceny ryzyka. Oprogramowanie OiRA, opracowane przez EU-OSHA w 2009 roku i wdrożone rok później, opiera się na holenderskim narzędziu oceny ryzyka o nazwie RI&E, które cieszy się dużym powodzeniem i jest szeroko stosowane. 

Oprogramowanie OiRA pomaga partnerom społecznym z różnych sektorów (organizacjom pracodawców i pracowników) i organom krajowym (ministerstwom, inspekcjom pracy, instytutom BHP itd.) w tworzeniu narzędzi oceny ryzyka skierowanych do małych przedsiębiorstw i dopasowanych do specyfiki danego sektora.

Aktualne informacje (partnerzy, narzędzia OiRA) znajdują się na stronie projektu OiRA.

Jaka idea stoi za projektem OiRA?

Ocena ryzyka to podstawa każdego podejścia do zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Jest też kluczową kwestią przy tworzeniu zdrowych miejsc pracy. Europejska wspólnotowa strategia na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy na lata 2007–2012, w której podkreślono znaczenie oceny ryzyka, zawierała postulat opracowania prostych narzędzi ułatwiających proces oceny ryzyka. Właśnie po to powstał system OiRA.

Ułatwiając ocenę ryzyka, OiRA ma na celu zwiększenie liczby mikro- i małych przedsiębiorstw przeprowadzających tego rodzaju oceny i poprawę ich jakości. Narzędzie to umożliwia firmom rozpoczęcie (lub udoskonalenie) procesu oceny ryzyka. W ten sposób system OiRA może pomóc firmom podnieść swoją konkurencyjność, na przykład poprzez obniżenie kosztów wynikających z chorób zawodowych oraz zminimalizowanie ryzyka wypadków. Umożliwia także poprawę ogólnych warunków pracy i efektywność organizacyjną.

Po co korzystać z OiRA?

Ocena ryzyka to proces znany obecnie wielu organizacjom i stosowany w setkach tysięcy miejsc pracy w całej Europie w celu zapobiegania zagrożeniom. Jednak dla wielu firm, zwłaszcza mikro- i małych przedsiębiorstw, proces oceny ryzyka może stanowić wyzwanie System OiRA pomaga stawić czoła temu wyzwaniu poprzez zapewnienie odpowiednich środków.

Używanie narzędzi OiRA zapewnia następujące korzyści:

 • Korzystanie z narzędzi OiRA jest całkowicie bezpłatne
 • Narzędzia są dostępne online
 • Dostępna jest aplikacja na urządzenia mobilne
 • Narzędzia są skierowane do konkretnych sektorów
 • Narzędzia można w określonym stopniu dostosować do warunków firmy
 • Narzędzia dają możliwość opracowania planu działań i dokonania wyboru z listy proponowanych środków

Jak działa OiRA?

Proces OiRA składa się z pięciu podstawowych kroków:

 1. Przygotowanie:system OiRA pozwala firmom w pewnym stopniu dostosować ocenę ryzyka do ich specyfiki w oparciu o odpowiedzi na kilka prostych pytań.
 2. Identyfikacja:wskazanie w miejscu pracy elementów, które mogą być potencjalnie szkodliwe, oraz osób, które mogą być narażone na zagrożenia.
 3. Ocena:ta faza polega na uszeregowaniu wskazanych zagrożeń pod względem ich ważności. Dzięki temu można później zdecydować, jakie środki należy wdrożyć w pierwszej kolejności.
 4. Plan działania:narzędzie następnie pomoże stworzyć plan działania i podjąć decyzję co do sposobu eliminacji lub kontrolowania zagrożeń.
 5. Raport:na koniec generowany jest raport i plan działania, które można wydrukować lub pobrać, co z kolei umożliwia udokumentowanie wyników procesu oceny ryzyka.

Jak uzyskać dostęp do OiRA?

Do rejestracji potrzebny jest tylko aktualny adres poczty elektronicznej. Osoby prywatne i organizacje mogą wybierać spośród dostępnych narzędzi OiRA te, które najlepiej pasują do specyfiki ich kraju, sektora i przedsiębiorstwa. 

Zapoznaj się z dostępnymi narzędziami OiRA według sektora i kraju na stronie internetowej projektu.

Zaangażowanie partnerów społecznych i władz krajowych

Wszystkie narzędzia OiRA powstały przy zaangażowaniu partnerów społecznych lub organów krajowych. Jeżeli jesteś partnerem społecznym lub przedstawicielem instytucji krajowej/organu krajowego i chcesz zaangażować się w opracowywanie narzędzi sektorowych OiRA, więcej informacji znajdziesz na stronie internetowej projektu OiRA.