You are here

Kampanie „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy”

Kampanie „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy” są naszym sztandarowym projektem na rzecz zwiększania świadomości zagadnień BHP. Jest to podstawowy sposób dotarcia z naszym przekazem do zakładów pracy w całej Europie.

Kampanie na rzecz zdrowych i bezpiecznych miejsc pracy odbywają się pod hasłem „Bezpieczeństwo i zdrowie w pracy dotyczy każdego. Jest dobre dla ciebie. Dobre dla firmy”. Służymy pomocą w szerzeniu tego przekazu poprzez bezpłatne, praktyczne poradniki i narzędzia. W ramach każdej kampanii odbywa się także Europejski Konkurs Dobrych Praktyk i przyznawana jest nagroda filmowa „Zdrowe miejsca pracy”.

Są to obecnie największe tego typu kampanie na świecie. Dołącz do nas i skorzystaj z naszego internetowego zestawu narzędzi, aby przeprowadzić własną kampanię BHP.