Systemy ostrzegania i nadzoru wybiórczego: THOR, Wielka Brytania

Keywords:

Niniejszy artykuł, będący częścią serii pięciu dogłębnych badań nad podejściami dotyczącymi ostrzegania i nadzoru wybiórczego w zakresie wykrywania, monitorowania i zapobiegania nowo pojawiającym się chorobom zawodowym, koncentruje się na systemie THOR stosowanym w Wielkiej Brytanii.

Oprócz działania ogólnego systemu THOR, konkretne systemy THOR wychwytują przypadki występowania chorób zawodowych, takich jak choroby układu oddechowego, skóry lub choroby zakaźne, a system THOR-EXTRA został specjalnie zaprojektowany do zgłaszania podejrzeń dotyczących pojawienia się nowych chorób zawodowych. W ramach systemu THOR opracowano innowacyjne funkcje, które upraszczają raportowanie przy jednoczesnej poprawie jakości danych oraz motywują lekarzy do zgłaszania przypadków poprzez oferowanie możliwości ciągłego rozwoju zawodowego za pośrednictwem platformy internetowej. Systemowe mechanizmy komunikacji dwustronnej z przedsiębiorstwami i organami ds. bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy zapewniają jej duży wkład w kształtowanie polityki i systemów zapobiegania, które są ukierunkowane i oparte na dowodach.

Przekonaj się, w jaki sposób system THOR wykorzystuje się do informowania decydentów o nowych i powstających zagrożeniach dla ochrony zdrowia w miejscu pracy.

Pobierz in: en