Streszczenie – Rozwiązania w zakresie ostrzegania i nadzoru do celów rozpoznawania chorób związanych z pracą w UE

Keywords:

Niniejszy raport przedstawia wyniki dużego projektu dotyczącego rozwiązań w zakresie ostrzegania i nadzoru służących rozpoznawaniu pojawiających się zagrożeń dla zdrowia w pracy oraz nowych chorób związanych z pracą.

Zbadano istniejące rozwiązania stosowane w Unii Europejskiej (oraz w kilku przypadkach spoza UE), a następnie po przeanalizowaniu 12 systemów ostrzegania i nadzoru oraz po konsultacjach z ekspertami i zainteresowanymi stronami, sformułowano zalecenia dotyczące ustanowienia i usprawnienia systemów nadzoru.

Badanie to umożliwi lepsze zrozumienie skutecznych rozwiązań w zakresie ostrzegania i nadzoru oraz sposobu, w jaki mogą one wspierać tworzenie polityk oraz oparte na dowodach zapobieganie nowym chorobom związanym z pracą.

Pobierz in: cs | el | en | fi | fr | hu | is | it | lt | lv | nl | pl | sk | sl |