Systemy ostrzegania i nadzoru wybiórczego: SUVA, Szwajcaria

Keywords:

Niniejszy artykuł, będący częścią serii pięciu dogłębnych badań nad podejściami dotyczącymi ostrzegania i nadzoru wybiórczego w zakresie wykrywania, monitorowania i zapobiegania nowo pojawiającym się chorobom zawodowym, koncentruje się na systemie SUVA stosowanym w Szwajcarii.

Jako system oparty na rekompensatach, w którym stosuje się podejście „otwartego wykazu”, umożliwia on również zgłaszanie przypadków wystąpienia chorób zawodowych nieobjętych ich ustanowionym wykazem.

Przekonaj się, w jaki sposób system SUVA umożliwia ostrzeganie przed nowo pojawiającymi się i powstającymi chorobami zawodowymi. Dowiedz się więcej o mocnych stronach systemu, w tym o standaryzacji procesu zgłaszania, komunikacji pomiędzy przedsiębiorstwami, lekarzami i systemem SUVA oraz silnym powiązaniu z zapobieganiem przypadkom wystąpienia chorób w miejscu pracy.

Pobierz in: en