Systemy ostrzegania i nadzoru wybiórczego: RNV3P, Francja

Keywords:

Niniejszy artykuł, będący częścią serii pięciu dogłębnych badań nad podejściami dotyczącymi ostrzegania i nadzoru wybiórczego w zakresie wykrywania, monitorowania i zapobiegania nowo pojawiającym się chorobom zawodowym, koncentruje się na sieci RNV3P stosowanej we Francji.

Utworzona w 2001 r. sieć obejmuje 31 ośrodków konsultacyjnych ds. chorób zawodowych utworzonych w szpitalach, gdzie lekarze medycyny pracy badają przypadki, w których podejrzewa się wystąpienie choroby zawodowej, i gromadzą dane we wspólnej krajowej bazie danych. W ramach sieci opracowano specjalny wykaz przypadków narażenia i wykorzystuje się określone metody wykrywania nowo pojawiających się chorób zawodowych, oparte na eksploracji danych i identyfikacji sygnałów o występowaniu nieproporcjonalności w bazie danych. Sieć jest w stanie wygenerować trzy rodzaje ostrzeżeń, począwszy od powiadomienia wewnętrznej grupy podmiotów RNV3P w celu uruchomienia profilaktyki wtórnej, a skończywszy na wysyłaniu ostrzeżeń do organów BHP i zdrowia publicznego o potencjalnej potrzebie podjęcia działań na szczeblu krajowym.

Dowiedz się więcej o sposobie działania sieci RNV3P.

Pobierz in: en